Záruka

Nakupujte se zárukou

Na všechna zařízení dostupná na našich stránkách se vztahuje záruka. Popisy zařízení obsahují podrobné informace o záruční době.

Záruku na čističky poskytují distributoři těchto zařízení – záruční karty přikládáme k zásilce.

Antismogové masky a nosní filtry jsou hygienické výrobky a nejsou předmětem výměny. V případě zjevné vady zboží nás prosím kontaktujte.

Clean Air Solutions Sp. z o.o. poskytuje záruku na měřiče kvality vzduchu Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node a zařízení Wynd..

Pravidla záruky na zařízení Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node, čistička Wynd, měřič Wynd Tracker

1.    Záruka je poskytována na dobu 1 roku (12 měsíců) od data obdržení zařízení. Vady zjištěné během tohoto období budou zdarma odstraněny během 28 pracovních dnů ode dne doručení zařízení na adresu servisu společnosti Clean Air Solutions Sp z o.o: Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki (e-mail: serwis@oddechtozycie.pl) a záruční doba se prodlužuje o dobu opravy.

2.    Pokud vada nemůže být odstraněna, zákazník má nárok na vrácení peněz nebo výměnu.

3.    Za účelem opravy je reklamující povinen dodat zařízení spolu s kopií nákupní faktury. Chybí-li nákupní faktura, záruka ztrácí platnost.

4.    Reklamující musí zařízení doručit na adresu servisu společnosti Clean Air Solutions Sp. z o.o.

Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul. Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki řádně chráněné před poškozením během přepravy.

5.    Reklamující pokrývá náklady doručení zařízení na uvedenou adresu (v tomto případě adresu společnosti Clean Air Solutions Sp. z o.o.: Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki. Reklamující přebírá odpovědnost za ztrátu zařízení během doručování.

6.    Clean Air Solutions Sp. z o.o. se zavazuje pokrýt náklady na doručení opraveného zařízení reklamujícímu a přebírá odpovědnost za ztrátu zařízení během této doby.

7.    Záruka se nevztahuje na:

– údržbu,

– oděr vnějšího pláště zařízení;

– vady způsobené v důsledku náhodných událostí;

8. Záruka vyprší v důsledku:

– poškození způsobených vinou uživatele;

– opravy nebo otevírání zařízení neoprávněnými osobami;

– mechanického, tepelného a chemického poškození;

– poškození způsobených nedodržením pravidel řádného používání

včetně pokynů k použití a používání zařízení v rozporu s jeho zamýšleným použitím.

Nakupujte se zárukou

Na všechna zařízení dostupná na našich stránkách se vztahuje záruka. Popisy zařízení obsahují podrobné informace o záruční době.

Záruku na čističky poskytují distributoři těchto zařízení – záruční karty přikládáme k zásilce.

Antismogové masky a nosní filtry jsou hygienické výrobky a nejsou předmětem výměny. V případě zjevné vady zboží nás prosím kontaktujte.

Clean Air Solutions Sp. z o.o. poskytuje záruku na měřiče kvality vzduchu Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node a zařízení Wynd..

Pravidla záruky na zařízení Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node, čistička Wynd, měřič Wynd Tracker

1.    Záruka je poskytována na dobu 1 roku (12 měsíců) od data obdržení zařízení. Vady zjištěné během tohoto období budou zdarma odstraněny během 28 pracovních dnů ode dne doručení zařízení na adresu servisu společnosti Clean Air Solutions Sp. z o.o: Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki (e-mail: serwis@oddechtozycie.pl) a záruční doba se prodlužuje o dobu opravy.

2.    Pokud vada nemůže být odstraněna, zákazník má nárok na vrácení peněz nebo výměnu.

§ 2    Za účelem opravy je reklamující povinen dodat zařízení spolu s kopií nákupní faktury. Chybí-li nákupní faktura, záruka ztrácí platnost.

4.    Reklamující musí zařízení doručit na adresu servisu společnosti Clean Air Solutions Sp. z o.o.:

Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul. Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki řádně chráněné před poškozením během přepravy.

5.    Reklamující pokrývá náklady doručení zařízení na uvedenou adresu (v tomto případě adresu servisu společnosti Clean Air Solutions Sp. z o.o.: Clean Air Solutions Sp. z o.o. Serwis, MBE, ul. Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki. Reklamující přebírá odpovědnost za ztrátu zařízení během doručování.

6.    Clean Air Solutions Sp. z o.o. se zavazuje k pokrytí nákladů na doručení opraveného zařízení reklamujícímu a přebírá odpovědnost za ztrátu zařízení během této doby.

7.    Záruka se nevztahuje na:

– údržbu,

– oděr vnějšího pláště zařízení;

– vady způsobené v důsledku náhodných událostí;

8. Záruka vyprší v důsledku:

– poškození způsobených vinou uživatele;

– opravy nebo otevírání zařízení neoprávněnými osobami;

– mechanického, tepelného a chemického poškození;

– poškození způsobených nedodržením pravidel řádného používání
včetně pokynů k použití a používání zařízení v rozporu s jeho zamýšleným použitím.